KIM JESTEŚMY

Miesięcznik Dialog poświęcony jest dramaturgii współczesnej – teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. Został założony w 1956 roku przez Adama Tarna, dramatopisarza i tłumacza, który kierował pismem do 1968 roku. Ogromny wpływ na kształt miesięcznika miał Konstanty Puzyna, krytyk, który współzakładał pismo a potem był jego redaktorem naczelnym od 1972 roku aż do śmierci w 1989 roku. Naczelnymi byli także Stanisław Stampf’l (1968-1971), Jerzy Koenig (1989-1990). Od 1991 roku Dialogiem kieruje Jacek Sieradzki.

Podstawowym zadaniem pisma była i jest publikacja tekstów dramatycznych. W każdym numerze miesięcznika od prawie pięćdziesięciu lat ukazuje się co najmniej jedna polska sztuka lub scenariusz. Drukujemy także starannie wybrane tłumaczenia najciekawszych współczesnych sztuk obcojęzycznych. W sumie uzbierało się już prawie dwa tysiące dzieł dramatycznych, co jest, jak się zdaje, wynikiem bez precedensu w światowym piśmiennictwie teatralnym. Sztukom towarzyszą na łamach Dialogu eseje, rozmowy redakcyjne, felietony, szczegółowe prezentacje sylwetek dramatopisarzy a także informacje o życiu współczesnego teatru.

W swoich półwiecznych już dziejach pismo ewoluowało. Najpierw pełniło nieformalną rolę rzecznika autora dramatycznego i szerzej – literatury w procesie stapiania się wielu dziedzin twórczości składających się na dzieło teatralne. W latach siedemdziesiątych było trybuną teatru rodzącego się z ideałów kontrkultury – kontestującego tradycyjne instytucje, pomniejszającego rolę dramatu, preferującego „pisanie na scenie” i szukającego bezpośrednich związków z życiem codziennym. Dziś Dialog jest magazynem przedstawiającym najróżniejszych autorów scenicznych, lojalnie ukazującym ich odmienności twórcze, ale też często traktującym w publikowanych tekstach dramat jako pretekst do rozmaitych wycieczek intelektualnych – historycznych, antropologicznych, estetycznych, filozoficznych, publicystycznych.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Dorota Buchwald (ilustracje), Dorota Jovanka Ćirlić, Justyna Jaworska (dział dramaturgii polskiej), Joanna Krakowska (zastepca redaktora naczelnego, dział eseistyki), Piotr Morawski (sekretarz redakcji), Piotr Olkusz (dział zagraniczny), Małgorzata Semil, Jacek Sieradzki (redaktor naczelny); Anna Kruk i Ludmiła Laskowska-Pańków (korekta)

RADA NAUKOWA:
Janusz Degler,Leszek Kolankiewicz, Dariusz Kosiński, Lech Sokół, Małgorzata Szpakowska (przewodnicząca)

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:
Piotr Gruszczyński, Janusz Krasiński, Marek Radziwon, Grazyna Stachówna, Piotr Szymanowski, Elżbieta Wysińska, Mariusz Zinowiec, Danuta Żmij-Zielinska